Strona statyczna

Strona Internetowa statyczna

Czym jest strona statyczna

Stroną statyczną nazywamy stronę internetową, w której treść jest wstawiona na stałe. Nie oznacza to jednak braku możliwości jej zmiany, lecz to, że stroną nie zarządza system, tylko treść wpisana jest bezpośrednio w kod strony i każda zmiana wymaga ingerencji w tym właśnie kodzie.

Najczęściej taki typ strony wykorzystywany jest do umieszczenia opisu, który zbyt często się nie zmienia, np promowania książki czy usług.

Ocena

Plusy:

  • Najniższy koszt budowy;
  • Znikome koszty utrzymania;
  • Dowolna kontrukcja układu strony;

Minusy:

  • Koszt aktualizacji zawartości;
  • Brak możliwości samodzielnego redagowania treści;
  • Oczekiwanie na wprowadzenie zmian;